European Interreligious Forum For Religious Freedom

עו"ד פטרישיה דובאל על הצעת החוק נגד כתות פוגעניות


Written the Wednesday, February 17th 2016 à 09:56
EIFRF

עו"ד פטרישיה דובאל על הצעת החוק נגד כתות פוגעניות
עורכת דין פטרישיה דובאל מפריס, המתמחה בחוק הבינלאומי לזכויות האדם ובמיוחד בהגנה על קהילות דתיות בפני מוסדות בינלאומיים ובתי משפט ארציים, ועובדת בתיאום עם עורכי דין אחרים מארה"ב המתמחים בזכויות האדם, כתבה מכתב לחברי הכנסת, יושב ראש הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת של ישראל.

במכתבה היא מציעה לחברי הוועדה וחברי הכנסת לבחון בתשומת לב את טיוטת החוק ואת השלכותיה לפני קבלת החלטה בעניין.

מצורף:
המכתב המקורי 
תרגום לעברית של המכתב המקורי

מכתב_לכנסת_מפטרישיה_דובאל_על_הצעת_החוק_נגד_כתות_פוגעניות_תרגום_לעברית.pdf מכתב לכנסת מפטרישיה דובאל על הצעת החוק נגד כתות פוגעניות תרגום לעברית.pdf  (2.61 MB)
מכתב_לכנסת_מפטרישיה_דובאל_על_הצעת_החוק_נגד_כתות_פוגעניות_מקור.pdf מכתב לכנסת מפטרישיה דובאל על הצעת החוק נגד כתות פוגעניות מקור.pdf  (2.82 MB)EIFRF

Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation