European Interreligious Forum For Religious Freedom
Swedish

Sveriges hållning ”liberal” mot sekter - PACE - 03/06/2014 | EIFRF

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/05/Sveriges-hallning-liberal-mot-sekter/ I rapporten, som tas upp i plenum den 10 april, konstaterar man att det inte går att säga med säkerhet vilken skada sekter tillfogar barn i de 47 länder som ingår i Europarådet  Inte heller finns det någon...


Newsletter subscriptionShare this EIFRF website