European Interreligious Forum For Religious Freedom
Bulgarian

Православно- мюсюлмански диалог в България - 07/14/2013 | Ангелина Владикова

„Аз вярвам, че диалогът е за предпочитане пред мълчанието, което култивира единствено съмнения/подозрения и често дори омраза.” Архиепископ Анастасиос ЯнулатосКогато говорим за насилие и дори тероризъм, автоматично стигаме до все по-актуалната през последните години тема за междурелигиозните...

Религиозният живот в днешна България - 04/06/2013 | Rev. Petar Gramatikoff

By Rev. Hierodiacon Petar Grаmatikoff Религиозната свобода е гарантирана от Конституцията на Република България.  Но на практика, правителството е ограничило това право само на няколко религиозни групи, въпреки че подобно ограничение е в противоречие с конституцията.  Българската...