European Interreligious Forum For Religious Freedom
Swedish

Religionsfriheten vinner i Europarådet igen - 04/27/2017 | EIFRF

Vid Europarådets möte den 27 april, föreslog den föredragande, Valeriu Ghiletchi, i Europarådets Parlamentariska församling (PACE), en resolution och en rekommendation om "Skydd av föräldrars och barns rättigheter, som tillhör religiösa minoriteter" till de församlade delegaterna från 47 länder....

Sveriges hållning ”liberal” mot sekter - PACE - 03/06/2014 | EIFRF

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/05/Sveriges-hallning-liberal-mot-sekter/ I rapporten, som tas upp i plenum den 10 april, konstaterar man att det inte går att säga med säkerhet vilken skada sekter tillfogar barn i de 47 länder som ingår i Europarådet  Inte heller finns det någon...