European Interreligious Forum For Religious Freedom
Hebrew

ג'יימס ט. ריצ'רדסון מסביר את הבעייתיות בהצעת החוק נגד כתות פוגעניות - 02/16/2016 | EIFRF

פרופסור לסוציולוגיה וללימודים משפטיים באוניברסיטת נבאדה שברינו ואחד המומחים העולמיים לתנועות דתיות חדשות, כותב לשרת המשפטים בנוגע להצעת החוק נגד כתות פוגעניות. במכתבו הוא מראה עד כמה הצעת החוק היא לא לגיטימית ולא מבוססת על המחקר הקיים ומציע שלא לתמוך בה. המכתב המקורי באנגלית מצורף בסוף העמוד לכבוד...

מכתב מרפאלה די מארציו לגבי הצעת חוק נגד "כתות פוגעניות" - 02/14/2016 | EIFRF

הצעת החוק מוצגת כבאה מתוך כוונה להגן על אינדיבידואלים מפני תהליכים הרסנייים שלכאורה מתרחשים בתוך ״כתות״, אך ניסיוני ומחקרי בתחום מצביעים על כך שהצעת חוק כזו מהווה איום ממשי על החופש של אינדיבידואלים ומשפחות בדתות מיעוט לממש את זכויותיהם הבסיסיות. באופן יותר ספציפי, ברצוני להפנות את תשומת לבכם...

עמדת מרכז מיד"ע לעניין הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות, התשע"ה - 2015 - 01/21/2016 | EIFRF

הצעת חוק חדשה בנושא הטיפול ב"כתות פוגעניות" הוגשה לשולחן הכנסת. אנשי האקדמיה מישראל ומחו"ל מתנגדים להצעת חוק זאת. הנה מכתב שגוף אקדמאי ישראלי לחקר דתות חדשות - 'מיד"ע' - שלח לממשלה ולכנסת: הצעת החוק מגדירה "כת פוגענית", קובעת עבירה בגין עמידה בראש כת פוגענית ומנגנון חילוט רכוש של העומד בראש הכת....

ניסיון חקיקה כנגד דתות חדשות ודתות מיעוט זוכה להתנגדות תקיפה במועצה האירופית - 04/26/2014 | EIFRF

  ניסיון חקיקה כנגד דתות חדשות ודתות מיעוט זוכה להתנגדות תקיפה במועצה האירופית – ניצחון היסטורי לחופש הדת באירופה ב-10 באפריל, 2014, הצביעה האסיפה הפרלמנטרית של האיחוד האירופי (Parliamentary Assembly of the Council of Europe – PACE) כנגד ניסיון חקיקה שהוגש בפניה על-ידי חבר הפרלמנט...
1 2