European Interreligious Forum For Religious Freedom

ג'יימס ט. ריצ'רדסון מסביר את הבעייתיות בהצעת החוק נגד כתות פוגעניות


Written the Tuesday, February 16th 2016 à 22:08
EIFRF
Article read 711 times

פרופסור לסוציולוגיה וללימודים משפטיים באוניברסיטת נבאדה שברינו ואחד המומחים העולמיים לתנועות דתיות חדשות, כותב לשרת המשפטים בנוגע להצעת החוק נגד כתות פוגעניות. במכתבו הוא מראה עד כמה הצעת החוק היא לא לגיטימית ולא מבוססת על המחקר הקיים ומציע שלא לתמוך בה. המכתב המקורי באנגלית מצורף בסוף העמוד


לכבוד שרת המשפטים שקד,

אני פרופסור לסוציולוגיה וללימודים משפטיים באוניברסיטת נבאדה שברינו, נבאדה, שם אני מנהל כבר 30 שנים תכנית לימודים לתואר שני עבור שופטי בית משפט יחד עם המכללה הלאומית למשפטים, הממוקמת בקמפוס שלנו (ראי www.judicialstudies.unr.edu ). חקרתי תנועות דתיות חדשות (New Religious Movements – NRMs) במשך עשרות שנים, עם דגש על הנושא של גיוס חברים חדשים והמרת דת, כמו גם היבטים אחרים של קבוצות מיעוט דתיות. לא מזמן סיימתי את כהונתי כנשיא האגודה לחקר מדעי של הדת, הארגון הבין-תחומי הגדול בעולם לחקר דתות. ארגון זה מוציא לאור עיתון ידוע ונחשב בתחום החקר המדעי של דתות, אשר פרסם גם מספר מאמרים מפרי עטי. ביקרתי בישראל ב-1999 לאחר שהוזמנתי להציג ממחקרי בוועידה סגורה שהתקיימה תחת חסות משותפת של שירות הבטחון הישראלי וה-FBI של ארה״ב. מאוחר יותר פרסמתי את דברי בוועידה בעיתון אקדמי גרמני.

חלק גדול מהמחקר שלי ומהמאמרים האקדמיים שפרסמתי עסק במושג של ״שטיפת מח״, אשר, כפי שייתכן שאת כבר יודעת, הינו מושג פסאודו-מדעי שמשמש ככלי נשק אידיאולוגי נגד קבוצות מיעוט דתיות שאינן פופולריות. כפי שהוכחתי במאמרים רבים שפרסמתי, למושג זה אין בסיס בהסברים המדעיים בנוגע להשתתפותם של אנשים בפעילותן של קבוצות דתיות. אני מצרף מאמר אחד מאלה לעיונך, אבל יכול לספק עוד. מאמרים אלה, בנוסף למאמרים שנכתבו על-ידי חלק מעמיתי בארה״ב, שכנעו את בתי המשפט לפסול את הצגתן של ראיות פסאודו-מדעיות מסוג זה בתביעות אזרחיות ולדחות טענות מסוג זה כשהוצגו מטעם ההגנה בתיקים פליליים. אם את מעוניינת בכך, אוכל לשלוח לך פרסום מהזמן האחרון שמסכם את המאבקים המשפטיים הללו.

כמו כן, השתתפתי במספר פעולות חקיקה ותיקים משפטיים שעוסקים בחברות בתנועות דתיות חדשות ודתות מיעוט מסוגים שונים, ובכללם מתן עדות בבתי משפט ופורומים מדיניים של חקיקה בארה״ב, בבית המשפט הגבוה בלונדון, בתיק משפטי גדול במוסקבה, רוסיה, בנוסף למתן ייעוץ בתיקים דומים בניו-זילנד ובאוסטרליה.בכל אותם מקרים הצגתי תוצאות ברורות וחד-משמעיות של מחקרים המראים ש״שטיפת מח״ ו-״Mind Control״ הם לא מונחים מדעיים. למעשה, כל החברים בתנועות דתיות חדשות פעילים בהן מרצונם החופשי, אותו הם מממשים כאנשים בוגרים.

בנוסף לכך, כתבתי מאמרי ביקורת על המונח בעל הקונוטציות השליליות ביותר ״כת״, בהן טענתי כי השימוש בו הוא ככלי נשק אידיאולוגי נגד אמונות של מיעוט שאינן פופולריות, וצריך לאסור עליו בהקשר משפטי או חקיקתי. אני מצרף מאמר כזה לעיונך, בו אני מדגיש את טבעו הסובייקטיבי של המונח, כמו גם את העובדה שהוא חסר הגדרה משפטית. החקיקה המוצעת שהוועדה שלך דנה בה דומה מאוד לניסיונות מסוג זה שנעשו לפני כמה עשרות שנים בארה״ב – אשר כולם נכשלו על בסיס חוקתי והגדרתי. (אני יכול לשלוח מאמרים נוספים על ניסיונות כאלה אם את מעוניינת בכך).

לא ניתן להגדיר את המונח ״כת״ באופן שיעמוד בתנאים ראייתיים; מונחים מעין אלה עלולים לשמש, ואכן משמשים, ככינויים שמודבקים בצורה סובייקטיבית לקבוצות לא פופולריות, כפי שקרה בארה״ב ובארצות רבות נוספות. ניסיונות דומים להעביר חקיקה האוסרת על קיומן של ״כתות״ ולהעמיד מנגנונים מוסדיים כדי לטפל בקבוצות ההרסניות-לכאורה הללו נעשו בכמה ארצות אחרות, ורובם נדחו בסופו של דבר כלא ראויים לאחר שמחוקקים ובתי משפט בחנו את המונח הזה תוך שימוש במסקנות מדעיות ומחקר מדעי יסודי – כולל בית המשפט האירופי לזכויות האדם. חקרתי נושא זה רבות, ואני יכול לספק לך ממחקרי אם את מעוניינת בכך.

אני מפציר בך שלא לתמוך בחקיקה המוצעת. יש לה קשר מועט מאוד למציאות הממשית של החברים בדתות מיעוט.

אנא יידעי אותי אם אני יכול לספק לך עזרה בנושא.

בכבוד רב,

ג׳יימס ט. ריצ׳רדסון

 

James T. Richardson, J.D., Ph.D.

Foundation Professor of Sociology and Judicial Studies

Director, Judicial Studies Program

Mail Stop 311

University of Nevada, Reno

Reno, NV 89557

775 784 6270 (office)

775 784 6273 (fax)

775 233 5929 (cell)

 Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation