European Interreligious Forum For Religious Freedom

עו"ד פטרישיה דובאל על הצעת החוק נגד כתות פוגעניות


Written the Wednesday, February 17th 2016 à 09:56
EIFRF
Article read 521 times

עו"ד פטרישיה דובאל על הצעת החוק נגד כתות פוגעניות
עורכת דין פטרישיה דובאל מפריס, המתמחה בחוק הבינלאומי לזכויות האדם ובמיוחד בהגנה על קהילות דתיות בפני מוסדות בינלאומיים ובתי משפט ארציים, ועובדת בתיאום עם עורכי דין אחרים מארה"ב המתמחים בזכויות האדם, כתבה מכתב לחברי הכנסת, יושב ראש הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת של ישראל.

במכתבה היא מציעה לחברי הוועדה וחברי הכנסת לבחון בתשומת לב את טיוטת החוק ואת השלכותיה לפני קבלת החלטה בעניין.

מצורף:
המכתב המקורי 
תרגום לעברית של המכתב המקורי


EIFRF

Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation