European Interreligious Forum For Religious Freedom

Ma megint jó napja volt a vallásszabadságnak!


Written the Thursday, April 27th 2017 à 18:59
EIFRF
Article read 883 times

Ma az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén Valeriu Ghiletchy előadó határozati javaslatot és ajánlást nyújtott be a közgyűlés 47 országból érkező tagjainak a “vallási kisebbségekhez tartozó szülők és gyermekek jogainak védelméről”. 

Parázs vitát követően a közgyűlés jóváhagyta a határozatot és az ajánlást, a szavazás végén pedig a Valeriu Ghiletchy előadót megtapsolták kitartásáért és bátorságáért.

A közgyűlés Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció-mentességi Bizottsága a 13333. számú határozati kérelem beadását követően jelölte ki Valeriu Ghiletchy urat előadónak. 

A határozat a következőket mondja: 
  • A közgyűlés úgy találja, hogy néhány tagállamban a vallási mozgalmak és vallási kisebbségek a jogaik megnyirbálása következtében különösen veszélyeztetettek.  ​
  • A vallási kisebbségeket rosszallóan “szektának”, “szektásnak”, “praktikának” és hasonlónak bélyegeznek, melyek elfogultságot és stigmákat szülnek, valamint korlátozzák a szülőknek a jogát, hogy saját hitrendszerük szerint neveljék és tanítsák gyermeküket.  
  • A közgyűlés ezért úgy határoz, hogy tanulmányozni és nevesíteni fogja az olyan eseteket, amikor valamely tagország nem tartja tiszteletben a szülők jogát, hogy saját vallási és filozófiai meggyőződése szerint nevelje a gyermekeit. Különösen igaz ez a vallási kisebbségekre.

A 2163. számú határozat felszólítja a tagországokat, hogy tegyenek gyakorlati lépéseket, akár jogi, akár más módon a vallási kisebbségekhez tartozó szülők és gyermekeik jogainak védelmére, hogy: 
  • megerősítsék a gondolati szabadsághoz és a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, beleértve a vallásnélküliség jogát is mindenki számára és hogy megvédjék az egyén azon jogát, hogy ne kelljen erkölcsi meggyőződése ellen cselekednie, vagy olyat tennie, ami ellentétes a hitével, miközben fenntartjuk a törvényeknek megfelelő vallásgyakorlást és megvédjük mások diszkrimináció mentességének jogát.
  • súlyos konfliktus esetén - az ésszerűség határain belül - toleranciát hirdetünk az állampolgárok erkölcsi vagy vallási hitével kapcsolatosan, hogy szabadon kifejezhessék a vallásukat vagy hitüket otthon vagy nyilvánosan, a törvényhozás által meghatározott kereteken belül, azzal a feltétellel, hogy az mások jogait nem sérti,
  • vissza kell vonni minden olyan törvényt vagy szabályozást, amely a többségi hittel szemben diszkriminálja a vallási kisebbségeket,
  • a szülők és a gyermekek számára könnyen elérhető választási lehetőségeket kell megalkotni, hogy ne kelljen részt venniük olyan kötelező állami vallásoktatási programokban, amelyek ellentétben állnak erkölcsi vagy vallási meggyőződésükkel. Ilyen választási lehetőség lehet az egyháztól független vallásoktatás, mely sokfajta vallást tárgyal, valamint az etika programok is.

A közgyűlés által jóváhagyott 2101-es számú ajánlás kitér arra, hogy a 47 tagország külügyminiszteri bizottsága:
alkosson irányelveket, hogy - a józan ész határain belül - a tagországok hogyan tolerálják az egyének erkölcsi és vallásos hitét, mások jogainak tiszteletben tartása mellett.

Valeriu Ghiletchi ès Eric Roux (EIFRF)
Valeriu Ghiletchi ès Eric Roux (EIFRF)
A jelentés készítése során az EIFRF (Európai Vallásközi Fórum a Vallásszabadságért) együttműködött Ghiletchy előadóval, és felhasználta a Tanács 47 tagországában gyűjtött tényszerű adatokat. 

“Nagyon támogattuk ezt a jelentést, és nagyon örülünk, hogy megszerezte a Közgyűlés támogatását, mely a hitbéli kisebbségek gyermekeinek javát szolgálja. Más civil szervezetekkel is együttműködve minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy segítsük a Közgyűlést ezen alapvető jogok védelmében.”- mondta Eric Roux, a Európai Vallásközi Fórum a Vallásszabadságért szervezet elnöke.

Ma megint jó napja volt a vallásszabadságnak!

A határozatot és az ajánlástKnowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation