European Interreligious Forum For Religious Freedom

Religionsfriheden vinder igen i Europarådet


Written the Friday, April 28th 2017 à 12:04
EIFRF
Article read 974 times

Den 27. april foreslog ordfører Valeriu Ghiletchi ved et møde i Europarådets Parlamentariske Forsamling en resolution og rekommandation (anbefaling) af "Beskyttelse af rettigheder for forældre og børn, der tilhører religiøse mindretal " til de forsamlede delegerede fra 47 lande.

Efter intense debatter blev både resolutionen og rekommandationen vedtaget af forsamlingen, og ordføreren Valeriu Ghiletchi modtog bifald for sin fastholden og mod gennem hele forsamlingen ved afslutning af afstemningen.

Ghiletchi blev udnævnt til ordfører af Udvalget for ligestilling og ikke-diskriminering i Europarådet Parlamentariske Forsamling efter et beslutningsforslag (nr. 13333), hvori der står:
    
  • Forsamlingen konstaterer, at nye religiøse bevægelser og religiøse mindretal er særligt udsatte med hensyn til visse medlemsstaters krænkelse af disse rettigheder.
  • Nedsættende bemærkninger om religiøse mindretal som "sekter", "sekteriske", "kult" eller andre udtryk skaber fordomme og stigmatisering og fører til utilbørlige begrænsninger af forældres ret til at opdrage og uddanne deres børn i overensstemmelse med deres egne overbevisninger.
  • Forsamlingen beslutter derfor at studere og identificere tilfælde, hvor medlemslandene ikke respekterer forældrenes ret til at uddanne børn i overensstemmelse til deres egne religiøse og filosofiske overbevisninger, især hvor det omhandler mindretal.

Valeriu Ghiletchi udarbejdede derefter sin rapport gennem to år og fremkom til sidst med et forslag til denne resolution og anbefaling for at tilskynde 47 lande i Europarådet til at beskytte disse grundlæggende rettigheder.

RESOLUTIONEN 

I den godkendte resolution 2163 opfordres medlemslandene til at beskytte rettighederne for forældre og børn, der tilhører religiøse mindretal, ved at træffe praktiske foranstaltninger, lovgivningsmæssige eller på anden vis, for at:
  • stadfæste retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed for alle individer, herunder retten til ikke at følge nogen religion og beskytte alles ret til ikke at være tvunget til at udføre handlinger, der strider imod deres dybfølte moralske og religiøse overbevisninger, samtidig med at det sikres, at adgangen til lovligt udbudte ydelser opretholdes, og at andres ret til at undgå forskelsbehandling beskyttes;
  • fremme rimelig imødekommelse af alle individers dybtfølte moralske eller religiøse overbevisninger i tilfælde af en alvorlig konflikt, for at gøre det muligt for borgerne frit at udøve deres religion privat eller offentligt inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen, forudsat dette ikke skader andres rettigheder;
  • ophæve enhver lov eller regel, der opstiller en diskriminerende skelnen mellem religiøse mindretal og flertallets trosretninger;
  • sikre let anvendelige muligheder for børn eller forældre til at opnå fritagelse fra obligatoriske statslige religiøse uddannelsesprogrammer, der er i konflikt med deres dybtfølte moralske eller religiøse overbevisninger. Sådanne muligheder kan omfatte ikke-konfessionel religionsundervisning, der giver information om flere forskellige religioner og etiske programmer.

REKOMMENDATIONEN

Rekommandation 2101, der også blev vedtaget af forsamlingen, anbefalede, at ministerrådet (sammensat af udenrigsministrene i de 47 medlemslande):
  • Udarbejder retningslinjer for, hvordan medlemslandene bør iværksætte en rimelig imødekommelse af individers dybtfølte moralske eller religiøse overbevisninger, samtidig med at respekten for andres rettigheder sikres.

Valeriu Ghiletchi, Eric Roux (ordførende for EIFRF)
Valeriu Ghiletchi, Eric Roux (ordførende for EIFRF)
EIFRF samarbejdede med ordfører Ghiletchi i den periode, han udarbejde sin rapport ved at give ham faktuelle oplysninger om emnet, der blev indsamlet i mange af Europarådets 47 medlemslande. "Vi har kraftigt støttet denne rapport og er meget glade for at se, at den nu er blevet støttet af hele forsamlingen til gavn for alle børn, der tilhører mindretalsreligioner. Vi har arbejdet sammen med andre civile samfundsorganisationer, og sammen har vi gjort det bedste, vi kunne for at hjælpe forsamlingen i den meget vigtige opgave med at beskytte grundlæggende rettigheder", sagde Roux, ordførende for EIFRF.

I dag var en god dag for religionsfriheden.

Du kan læse resolutionen og rekommandationen, som blev vedtaget den 27. april 2017 af Europarådets Parlamentariske Forsamling, i deres fulde længde ved at klikke her.Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation