European Interreligious Forum For Religious Freedom

Vrijheid van religie prominent ter sprake in de Raad van Europa


Written the Friday, April 28th 2017 à 12:05
EIFRF
Article read 935 times

Donderdag 27 april 2017


Rapporteur Valeriu Ghiletchi heeft vandaag in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (PACE) een resolutie en een aanbeveling voor "de bescherming van de rechten van ouders en kinderen van religieuze minderheden" voorgesteld aan de leden van de Vergadering van 47 landen.

Na intensieve debatten zijn zowel de resolutie als de aanbeveling door de Vergadering goedgekeurd. Rapporteur Valeriu Ghiletchi ontving aan het einde van de stemming applaus voor zijn vastberadenheid en moed.

De heer Ghiletchi is als rapporteur aangewezen door de commissie gelijkheid en non-discriminatie van de PACE na een ontwerpresolutie (nr. 13333) waarbij werd verklaard:
  • De Vergadering vindt dat nieuwe religieuze bewegingen en met name religieuze minderheden gevaar lopen vanwege de inbreuk op hun rechten door sommige lidstaten.
  • Afwijkende etikettering van religieuze minderheden als 'sekten', 'sektarische groepen', 'cults' of een andere term zorgt voor vooroordeel en stigmatisering en leidt tot onnodige beperkingen op het recht van ouders om hun kinderen op te leiden in overeenstemming met hun eigen overtuigingen.
  • De Vergadering besloot om gevallen te bestuderen en te identificeren waarbij lidstaten de rechten van ouders om kinderen op te leiden volgens hun eigen religieuze en filosofische overtuigingen niet respecteren, met name ten aanzien van minderheden.

Vervolgens heeft hij in twee jaar tijd zijn verslag uitgewerkt en is uiteindelijk met deze resolutie en aanbeveling gekomen om de 47 staten van de Raad van Europa aan te moedigen om deze grondrechten te beschermen.

De resolutie 2163 verzoekt de lidstaten de rechten van ouders en kinderen die tot religieuze minderheden behoren te beschermen door praktische stappen te doen, wetgevend of anderszins, teneinde:
  • het recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie voor alle individuen te bevestigen, met inbegrip van het recht om geen godsdienst te belijden en het recht van iedereen te beschermen om niet te worden gedwongen om handelingen te verrichten die tegen hun diep gewortelde morele of religieuze overtuigingen in gaan, terwijl wordt gewaarborgd dat de toegang tot wettelijk verstrekte diensten wordt gehandhaafd en dat het recht van anderen om vrij te zijn van discriminatie, wordt beschermd;
  • redelijkerwijs faciliteren van de diepgaande morele of religieuze overtuiging van alle individuen in geval van ernstig conflict om de burgers vrijwillig in staat te stellen hun religie of geloof in in kleine kring of publiekelijks te manifesteren binnen de grenzen die door wetgeving zijn vastgelegd en indien dit niet nadelig is voor de rechten van anderen;
  • het intrekken van elke wet of regel die een discriminerend onderscheid maakt tussen religieuze minderheden en meerderheidsovertuigingen;
  • ervoor zorgen dat er eenvoudig te realiseren mogelijkheden zijn voor kinderen of ouders om vrijstellingen te verkrijgen van verplichte staatsprogramma's voor religieuze opleidingen die in strijd zijn met hun diepgewortelde morele of religieuze overtuigingen; dergelijke opties kunnen niet-confessionele lessen over religie omvatten, of informatie verschaffen over de veelheid van religies en programma’s over ethiek.

De aanbeveling 2101, die ook door de Vergadering is goedgekeurd, heeft aanbevolen dat het Comité van Ministers (samengesteld door de ministers van Buitenlandse Zaken van de 47 lidstaten):
  • richtlijnen opstellen over de wijze waarop de lidstaten effectieve redelijke faciliteiten moeten creëren voor diepe morele of religieuze overtuigingen van individuen, waarbij respect wordt gegarandeerd voor de rechten van anderen.

Valeriu Ghiletchi en Eric Roux (voorzitter van EIFRF)
Valeriu Ghiletchi en Eric Roux (voorzitter van EIFRF)
EIFRF heeft samengewerkt met rapporteur Ghiletchi tijdens zijn verslag door hem feitelijke gegevens te verstrekken over het onderwerp, verzameld in veel van de 47 landen van de Raad. "We hebben dit rapport krachtig ondersteund en zijn erg blij om te zien dat het nu door de hele Vergadering is ondersteund ten behoeve van alle kinderen die tot minderheidsreligies behoren. We hebben samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties en samen hebben we de Vergadering zo goed mogelijk kunnen helpen in die bijzonder belangrijke taak om de grondrechten te beschermen", aldus Roux, voorzitter van EIFRF.

Vandaag was weer een goede dag voor religieuze vrijheid.

U kunt de resolutie en de aanbeveling volledig lezen, zoals aangenomen door de PACE door hier te klikken.


EIFRF

Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation