European Interreligious Forum For Religious Freedom

Sveriges hållning ”liberal” mot sekter - PACE


Written the Thursday, March 6th 2014 à 12:32
EIFRF
Article read 933 times

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/05/Sveriges-hallning-liberal-mot-sekter/

I rapporten, som tas upp i plenum den 10 april, konstaterar man att det inte går att säga med säkerhet vilken skada sekter tillfogar barn i de 47 länder som ingår i Europarådet  Inte heller finns det någon enhetlig definition av begreppet, varför Rudy Salles väljer att använda uttrycket ”excesses of sects” (ungefär, överdrifter av sekter). Detta skulle, enligt en fransk definition, innebära ”bruket av påtryckningar eller tekniker som syftar till, eller leder till, att skapa, upprätthålla eller utnyttja ett psykologiskt eller fysiskt underläge för en individ, till skada för individen eller samhället”.
 
Sverige har fått en särskild plats i rapporten, och klassas, vid sidan av Danmark, som ett land som ”intar en mycket liberal hållning till religionsfrihet och, följaktligen, till fenomenet med sekter”.
Sverige var ett av två länder som Rudy Salles valde att besöka som del av sitt utredningsuppdrag. I december 2012, skriver han, träffade han företrädare för riksdagen, Skolinpektionen, Ungdomsstyrelsen, Föreningen rädda individen (FRI) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
”Sverige intar verkligen en mycket liberal hållning till religionsfrihet, vilket ibland kan motverka skyddet av barn”, konstaterar Rudy Salles.
”I slutet av mitt besök drog jag slutsatsen att det nationella utbildningssystemet i Sverige, och i synnerhet systemet för att finansiera privatskolor, liksom för att registrera föreningar, innehåller kryphål som skulle kunna leda till övergrepp av sektliknande rörelser”.
Läs mer
In the same section
< >

Thursday, April 27th 2017 - 21:35 Religionsfriheten vinner i Europarådet igen

 

Knowledge of religions | Religious Freedom | Events | Books and publications | Interfaith | EIFRF presentation